• Czy korporacje międzynarodowe są szkodliwe?

  • Czy globalny handel się opłaca?

  • Dlaczego jesteśmy kilka razy bogatsi od naszych przodków

  • Czy kryptowaluty są niebezpieczne?

  • Dlaczego Toyota jest światową potęgą?

  • Jak rządy próbują opodatkować firmy i obywateli?

  • Co zwykłym ludziom daje giełda?

  • Jak najnowsze programy księgowe radykalnie zmieniają funkcjonowanie firm?

  • Jak płacić niższe podatki?

  • Jak gospodarka cyfrowa rewolucjonizuje biznes?

  • Co daje światu integracja gospodarcza?

DLACZEGO EKONOMIA?

Ekonomia nie jest i nie powinna być wąską techniczną nauką. Poznanie ekonomii jest niezastąpione w drodze do zrozumienia wszelkich względów ludzkiego świata. Gospodarcze realia kształtują naukę, postęp, kulturę, politykę i wiele innych aspektów życia codziennego ludzi.PRZYGOTOWANIE DO PRACY PO STUDIACH

Absolwenci studiów kierunków ekonomicznych pracują w międzynarodowych firmach konsultingowych, bankach, firmach wdrażających innowacyjne rozwiązania, w sprawozdawczości finansowej i podatkowej oraz departamentach prawnych. Od roku 2018 przygotowaliśmy na Uniwersytecie Wrocławskim program studiów specjalnie dostosowany do wyzwań współczesnego rynku pracy: wszystkie pięć naszych specjalności na kierunku ekonomia są szczegółowo przysposobione i przygotowane w taki sposób, by zapewnić absolwentowi konkurencyjną pozycję w staraniach o zatrudnienie.DLACZEGO UNIWERSYTET WROCŁAWSKI?

Ponieważ oferujemy wszechstronne i humanistyczne wykształcenie w dziedzinie ekonomii, uwzględniając przy tym jej kulturowe, społeczne i prawne aspekty. Traktujemy ją przy tym jako użyteczne narzędzie do przenikliwego postrzegania świata wkoło, a nie do operowania mało użytecznymi modelami. Stawiamy na bardzo praktyczną i dobrą teorię ekonomii, oferując przy tym bardzo zróżnicowany program nauczania w ramach specjalności zarówno w trybie dziennym jak i zaocznym na studiach licencjackich oraz magisterskich.

Kontakt

Jeśli chcesz się podzielić z nami opinią, napisz do nas.

Nasz adres

Wyślij nam wiadomość

Lokalizacja